خریدار فرم و برگه باطله

خریدار فرم و برگه باطله

خرید فرم باطله و اوراق باطله

روزانه در بسیاری از ادارات، سازمانها، سفارت خانه ها، دانشگاهها، مدارس، مراکز آموزشی و شرکتها برای اهداف مختلف فرمهای مختلفی تهیه و تکمیل میشوند. فرمهای ثبت نام، فرمهای درخواست با موضوعهای مختلف، فرمهای نظر خواهی، فرمهای خرید و فروش و … بسیاری از انواع فرمها در این مراکز ردو بدل میشوند. پرشین کاغذ خریدار فرم و برگه باطله برخی از مراکز نیز با گذر زمان شکل و نوع فرمها را ارتقا و تغییر داده و فرمهای کاغذی قبلی را کنار میگذارند. بنابراین روزانه ضایعات بسیاری از فرم باطله و اوراق باطله در این سازمانها تولید میشود که به طریقی باید از بین بروند. بهترین راهکار برای حذف این فرمهای باطله و اوراق باطله فروش آنها به شرکتهای بازیافت میباشد.

گروه صنعتی پرشین کاغذ فرم باطله و اوراق باطله شما را با قیمت مناسب و قیمت روز خریداری کرده و در صورت نیاز با حفظ اطلاعات محرمانه امحا و برای بازیافت آماده میکند.

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۰۲۷۹۴۹