خریدار کاغذ باطله در ابهر

خریدار عمده کاغذ باطله در ابهر

خریدار دفتر و کتاب در ابهر

خریدار اسناد و اوراق در ابهر

خریدار پوشال در ابهر

خریدار فرم و برگه باطله در ابهر

خریدار ضایعات کاغذ در ابهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در ابهر

قیمت کاغذ باطله در ابهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ابهر

خریدار پوشال رنگی در ابهر

خریدار مجله باطله در ابهر

خریدار کتاب باطله در ابهر

خریدار روزنامه باطله در ابهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.