خریدار کاغذ باطله در اهر

خریدار عمده کاغذ باطله در اهر

خریدار دفتر و کتاب در اهر

خریدار اسناد و اوراق در اهر

خریدار پوشال در اهر

خریدار فرم و برگه باطله در اهر

خریدار ضایعات کاغذ در اهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در اهر

قیمت کاغذ باطله در اهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در اهر

خریدار پوشال رنگی در اهر

خریدار مجله باطله در اهر

خریدار کتاب باطله در اهر

خریدار روزنامه باطله در اهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.