خریدار کاغذ باطله در عجب شیر

خریدار عمده کاغذ باطله در عجب شیر

خریدار دفتر و کتاب در عجب شیر

خریدار اسناد و اوراق در عجب شیر

خریدار پوشال در عجب شیر

خریدار فرم و برگه باطله در عجب شیر

خریدار ضایعات کاغذ در عجب شیر

آخرین قیمت کاغذ باطله در عجب شیر

قیمت کاغذ باطله در عجب شیر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در عجب شیر

خریدار پوشال رنگی در عجب شیر

خریدار مجله باطله در عجب شیر

خریدار کتاب باطله در عجب شیر

خریدار روزنامه باطله در عجب شیر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.