خریدار کاغذ باطله در البرز

خریدار عمده کاغذ باطله در البرز

خریدار دفتر و کتاب در البرز

خریدار اسناد و اوراق در البرز

خریدار پوشال در البرز

خریدار فرم و برگه باطله در البرز

خریدار ضایعات کاغذ در البرز

آخرین قیمت کاغذ باطله در البرز

قیمت کاغذ باطله در البرز

خریدار کاغذ باطله کیلویی در البرز

خریدار پوشال رنگی در البرز

خریدار مجله باطله در البرز

خریدار کتاب باطله در البرز

خریدار روزنامه باطله در البرز

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.