خریدار کاغذ باطله در علی ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در علی ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در علی ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در علی ‌آباد

خریدار پوشال در علی ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در علی ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در علی ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در علی ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در علی ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در علی ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در علی ‌آباد

خریدار مجله باطله در علی ‌آباد

خریدار کتاب باطله در علی ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در علی ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.