خریدار کاغذ باطله در املش

خریدار عمده کاغذ باطله در املش

خریدار دفتر و کتاب در املش

خریدار اسناد و اوراق در املش

خریدار پوشال در املش

خریدار فرم و برگه باطله در املش

خریدار ضایعات کاغذ در املش

آخرین قیمت کاغذ باطله در املش

قیمت کاغذ باطله در املش

خریدار کاغذ باطله کیلویی در املش

خریدار پوشال رنگی در املش

خریدار مجله باطله در املش

خریدار کتاب باطله در املش

خریدار روزنامه باطله در املش

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.