خریدار کاغذ باطله در ارداق

خریدار عمده کاغذ باطله در ارداق

خریدار دفتر و کتاب در ارداق

خریدار اسناد و اوراق در ارداق

خریدار پوشال در ارداق

خریدار فرم و برگه باطله در ارداق

خریدار ضایعات کاغذ در ارداق

آخرین قیمت کاغذ باطله در ارداق

قیمت کاغذ باطله در ارداق

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ارداق

خریدار پوشال رنگی در ارداق

خریدار مجله باطله در ارداق

خریدار کتاب باطله در ارداق

خریدار روزنامه باطله در ارداق

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.