خریدار کاغذ باطله در عشق ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در عشق ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در عشق ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در عشق ‌آباد

خریدار پوشال در عشق ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در عشق ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در عشق ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در عشق ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در عشق ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در عشق ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در عشق ‌آباد

خریدار مجله باطله در عشق ‌آباد

خریدار کتاب باطله در عشق ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در عشق ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.