خریدار کاغذ باطله در آستارا

خریدار عمده کاغذ باطله در آستارا

خریدار دفتر و کتاب در آستارا

خریدار اسناد و اوراق در آستارا

خریدار پوشال در آستارا

خریدار فرم و برگه باطله در آستارا

خریدار ضایعات کاغذ در آستارا

آخرین قیمت کاغذ باطله در آستارا

قیمت کاغذ باطله در آستارا

خریدار کاغذ باطله کیلویی در آستارا

خریدار پوشال رنگی در آستارا

خریدار مجله باطله در آستارا

خریدار کتاب باطله در آستارا

خریدار روزنامه باطله در آستارا

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.