خریدار کاغذ باطله در بافران

خریدار عمده کاغذ باطله در بافران

خریدار دفتر و کتاب در بافران

خریدار اسناد و اوراق در بافران

خریدار پوشال در بافران

خریدار فرم و برگه باطله در بافران

خریدار ضایعات کاغذ در بافران

آخرین قیمت کاغذ باطله در بافران

قیمت کاغذ باطله در بافران

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بافران

خریدار پوشال رنگی در بافران

خریدار مجله باطله در بافران

خریدار کتاب باطله در بافران

خریدار روزنامه باطله در بافران

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.