خریدار کاغذ باطله در بافت

خریدار عمده کاغذ باطله در بافت

خریدار دفتر و کتاب در بافت

خریدار اسناد و اوراق در بافت

خریدار پوشال در بافت

خریدار فرم و برگه باطله در بافت

خریدار ضایعات کاغذ در بافت

آخرین قیمت کاغذ باطله در بافت

قیمت کاغذ باطله در بافت

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بافت

خریدار پوشال رنگی در بافت

خریدار مجله باطله در بافت

خریدار کتاب باطله در بافت

خریدار روزنامه باطله در بافت

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.