خریدار کاغذ باطله در باغستان

خریدار عمده کاغذ باطله در باغستان

خریدار دفتر و کتاب در باغستان

خریدار اسناد و اوراق در باغستان

خریدار پوشال در باغستان

خریدار فرم و برگه باطله در باغستان

خریدار ضایعات کاغذ در باغستان

آخرین قیمت کاغذ باطله در باغستان

قیمت کاغذ باطله در باغستان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در باغستان

خریدار پوشال رنگی در باغستان

خریدار مجله باطله در باغستان

خریدار کتاب باطله در باغستان

خریدار روزنامه باطله در باغستان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.