خریدار کاغذ باطله در بهار

خریدار عمده کاغذ باطله در بهار

خریدار دفتر و کتاب در بهار

خریدار اسناد و اوراق در بهار

خریدار پوشال در بهار

خریدار فرم و برگه باطله در بهار

خریدار ضایعات کاغذ در بهار

آخرین قیمت کاغذ باطله در بهار

قیمت کاغذ باطله در بهار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بهار

خریدار پوشال رنگی در بهار

خریدار مجله باطله در بهار

خریدار کتاب باطله در بهار

خریدار روزنامه باطله در بهار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.