خریدار کاغذ باطله در بهارستان

خریدار عمده کاغذ باطله در بهارستان

خریدار دفتر و کتاب در بهارستان

خریدار اسناد و اوراق در بهارستان

خریدار پوشال در بهارستان

خریدار فرم و برگه باطله در بهارستان

خریدار ضایعات کاغذ در بهارستان

آخرین قیمت کاغذ باطله در بهارستان

قیمت کاغذ باطله در بهارستان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بهارستان

خریدار پوشال رنگی در بهارستان

خریدار مجله باطله در بهارستان

خریدار کتاب باطله در بهارستان

خریدار روزنامه باطله در بهارستان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.