خریدار کاغذ باطله در بهنمیر

خریدار عمده کاغذ باطله در بهنمیر

خریدار دفتر و کتاب در بهنمیر

خریدار اسناد و اوراق در بهنمیر

خریدار پوشال در بهنمیر

خریدار فرم و برگه باطله در بهنمیر

خریدار ضایعات کاغذ در بهنمیر

آخرین قیمت کاغذ باطله در بهنمیر

قیمت کاغذ باطله در بهنمیر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بهنمیر

خریدار پوشال رنگی در بهنمیر

خریدار مجله باطله در بهنمیر

خریدار کتاب باطله در بهنمیر

خریدار روزنامه باطله در بهنمیر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.