خریدار کاغذ باطله در بندر دیلم

خریدار عمده کاغذ باطله در بندر دیلم

خریدار دفتر و کتاب در بندر دیلم

خریدار اسناد و اوراق در بندر دیلم

خریدار پوشال در بندر دیلم

خریدار فرم و برگه باطله در بندر دیلم

خریدار ضایعات کاغذ در بندر دیلم

آخرین قیمت کاغذ باطله در بندر دیلم

قیمت کاغذ باطله در بندر دیلم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بندر دیلم

خریدار پوشال رنگی در بندر دیلم

خریدار مجله باطله در بندر دیلم

خریدار کتاب باطله در بندر دیلم

خریدار روزنامه باطله در بندر دیلم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.