خریدار کاغذ باطله در بزمان

خریدار عمده کاغذ باطله در بزمان

خریدار دفتر و کتاب در بزمان

خریدار اسناد و اوراق در بزمان

خریدار پوشال در بزمان

خریدار فرم و برگه باطله در بزمان

خریدار ضایعات کاغذ در بزمان

آخرین قیمت کاغذ باطله در بزمان

قیمت کاغذ باطله در بزمان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بزمان

خریدار پوشال رنگی در بزمان

خریدار مجله باطله در بزمان

خریدار کتاب باطله در بزمان

خریدار روزنامه باطله در بزمان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.