خریدار کاغذ باطله در بهبهان

خریدار عمده کاغذ باطله در بهبهان

خریدار دفتر و کتاب در بهبهان

خریدار اسناد و اوراق در بهبهان

خریدار پوشال در بهبهان

خریدار فرم و برگه باطله در بهبهان

خریدار ضایعات کاغذ در بهبهان

آخرین قیمت کاغذ باطله در بهبهان

قیمت کاغذ باطله در بهبهان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بهبهان

خریدار پوشال رنگی در بهبهان

خریدار مجله باطله در بهبهان

خریدار کتاب باطله در بهبهان

خریدار روزنامه باطله در بهبهان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.