خریدار کاغذ باطله در بیله ‌سوار

خریدار عمده کاغذ باطله در بیله ‌سوار

خریدار دفتر و کتاب در بیله ‌سوار

خریدار اسناد و اوراق در بیله ‌سوار

خریدار پوشال در بیله ‌سوار

خریدار فرم و برگه باطله در بیله ‌سوار

خریدار ضایعات کاغذ در بیله ‌سوار

آخرین قیمت کاغذ باطله در بیله ‌سوار

قیمت کاغذ باطله در بیله ‌سوار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بیله ‌سوار

خریدار پوشال رنگی در بیله ‌سوار

خریدار مجله باطله در بیله ‌سوار

خریدار کتاب باطله در بیله ‌سوار

خریدار روزنامه باطله در بیله ‌سوار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.