خریدار کاغذ باطله در بیستون

خریدار عمده کاغذ باطله در بیستون

خریدار دفتر و کتاب در بیستون

خریدار اسناد و اوراق در بیستون

خریدار پوشال در بیستون

خریدار فرم و برگه باطله در بیستون

خریدار ضایعات کاغذ در بیستون

آخرین قیمت کاغذ باطله در بیستون

قیمت کاغذ باطله در بیستون

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بیستون

خریدار پوشال رنگی در بیستون

خریدار مجله باطله در بیستون

خریدار کتاب باطله در بیستون

خریدار روزنامه باطله در بیستون

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.