خریدار کاغذ باطله در بناب

خریدار عمده کاغذ باطله در بناب

خریدار دفتر و کتاب در بناب

خریدار اسناد و اوراق در بناب

خریدار پوشال در بناب

خریدار فرم و برگه باطله در بناب

خریدار ضایعات کاغذ در بناب

آخرین قیمت کاغذ باطله در بناب

قیمت کاغذ باطله در بناب

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بناب

خریدار پوشال رنگی در بناب

خریدار مجله باطله در بناب

خریدار کتاب باطله در بناب

خریدار روزنامه باطله در بناب

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.