خریدار کاغذ باطله در بردخون

خریدار عمده کاغذ باطله در بردخون

خریدار دفتر و کتاب در بردخون

خریدار اسناد و اوراق در بردخون

خریدار پوشال در بردخون

خریدار فرم و برگه باطله در بردخون

خریدار ضایعات کاغذ در بردخون

آخرین قیمت کاغذ باطله در بردخون

قیمت کاغذ باطله در بردخون

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بردخون

خریدار پوشال رنگی در بردخون

خریدار مجله باطله در بردخون

خریدار کتاب باطله در بردخون

خریدار روزنامه باطله در بردخون

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.