خریدار کاغذ باطله در بستان ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در بستان ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در بستان ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در بستان ‌آباد

خریدار پوشال در بستان ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در بستان ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در بستان ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در بستان ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در بستان ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بستان ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در بستان ‌آباد

خریدار مجله باطله در بستان ‌آباد

خریدار کتاب باطله در بستان ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در بستان ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.