خریدار کاغذ باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار عمده کاغذ باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار دفتر و کتاب در بوئین ‌زهرا

خریدار اسناد و اوراق در بوئین ‌زهرا

خریدار پوشال در بوئین ‌زهرا

خریدار فرم و برگه باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار ضایعات کاغذ در بوئین ‌زهرا

آخرین قیمت کاغذ باطله در بوئین ‌زهرا

قیمت کاغذ باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار کاغذ باطله کیلویی در بوئین ‌زهرا

خریدار پوشال رنگی در بوئین ‌زهرا

خریدار مجله باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار کتاب باطله در بوئین ‌زهرا

خریدار روزنامه باطله در بوئین ‌زهرا

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.