خریدار کاغذ باطله در چوار

خریدار عمده کاغذ باطله در چوار

خریدار دفتر و کتاب در چوار

خریدار اسناد و اوراق در چوار

خریدار پوشال در چوار

خریدار فرم و برگه باطله در چوار

خریدار ضایعات کاغذ در چوار

آخرین قیمت کاغذ باطله در چوار

قیمت کاغذ باطله در چوار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در چوار

خریدار پوشال رنگی در چوار

خریدار مجله باطله در چوار

خریدار کتاب باطله در چوار

خریدار روزنامه باطله در چوار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.