خریدار کاغذ باطله در درگهان

خریدار عمده کاغذ باطله در درگهان

خریدار دفتر و کتاب در درگهان

خریدار اسناد و اوراق در درگهان

خریدار پوشال در درگهان

خریدار فرم و برگه باطله در درگهان

خریدار ضایعات کاغذ در درگهان

آخرین قیمت کاغذ باطله در درگهان

قیمت کاغذ باطله در درگهان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در درگهان

خریدار پوشال رنگی در درگهان

خریدار مجله باطله در درگهان

خریدار کتاب باطله در درگهان

خریدار روزنامه باطله در درگهان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.