خریدار کاغذ باطله در دیباج

خریدار عمده کاغذ باطله در دیباج

خریدار دفتر و کتاب در دیباج

خریدار اسناد و اوراق در دیباج

خریدار پوشال در دیباج

خریدار فرم و برگه باطله در دیباج

خریدار ضایعات کاغذ در دیباج

آخرین قیمت کاغذ باطله در دیباج

قیمت کاغذ باطله در دیباج

خریدار کاغذ باطله کیلویی در دیباج

خریدار پوشال رنگی در دیباج

خریدار مجله باطله در دیباج

خریدار کتاب باطله در دیباج

خریدار روزنامه باطله در دیباج

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.