خریدار کاغذ باطله در دورود

خریدار عمده کاغذ باطله در دورود

خریدار دفتر و کتاب در دورود

خریدار اسناد و اوراق در دورود

خریدار پوشال در دورود

خریدار فرم و برگه باطله در دورود

خریدار ضایعات کاغذ در دورود

آخرین قیمت کاغذ باطله در دورود

قیمت کاغذ باطله در دورود

خریدار کاغذ باطله کیلویی در دورود

خریدار پوشال رنگی در دورود

خریدار مجله باطله در دورود

خریدار کتاب باطله در دورود

خریدار روزنامه باطله در دورود

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.