خریدار کاغذ باطله در فهرج

خریدار عمده کاغذ باطله در فهرج

خریدار دفتر و کتاب در فهرج

خریدار اسناد و اوراق در فهرج

خریدار پوشال در فهرج

خریدار فرم و برگه باطله در فهرج

خریدار ضایعات کاغذ در فهرج

آخرین قیمت کاغذ باطله در فهرج

قیمت کاغذ باطله در فهرج

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فهرج

خریدار پوشال رنگی در فهرج

خریدار مجله باطله در فهرج

خریدار کتاب باطله در فهرج

خریدار روزنامه باطله در فهرج

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.