خریدار کاغذ باطله در فرسفج

خریدار عمده کاغذ باطله در فرسفج

خریدار دفتر و کتاب در فرسفج

خریدار اسناد و اوراق در فرسفج

خریدار پوشال در فرسفج

خریدار فرم و برگه باطله در فرسفج

خریدار ضایعات کاغذ در فرسفج

آخرین قیمت کاغذ باطله در فرسفج

قیمت کاغذ باطله در فرسفج

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فرسفج

خریدار پوشال رنگی در فرسفج

خریدار مجله باطله در فرسفج

خریدار کتاب باطله در فرسفج

خریدار روزنامه باطله در فرسفج

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.