خریدار کاغذ باطله در فاروق

خریدار عمده کاغذ باطله در فاروق

خریدار دفتر و کتاب در فاروق

خریدار اسناد و اوراق در فاروق

خریدار پوشال در فاروق

خریدار فرم و برگه باطله در فاروق

خریدار ضایعات کاغذ در فاروق

آخرین قیمت کاغذ باطله در فاروق

قیمت کاغذ باطله در فاروق

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فاروق

خریدار پوشال رنگی در فاروق

خریدار مجله باطله در فاروق

خریدار کتاب باطله در فاروق

خریدار روزنامه باطله در فاروق

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.