خریدار کاغذ باطله در فرخ ‌شهر

خریدار عمده کاغذ باطله در فرخ ‌شهر

خریدار دفتر و کتاب در فرخ ‌شهر

خریدار اسناد و اوراق در فرخ ‌شهر

خریدار پوشال در فرخ ‌شهر

خریدار فرم و برگه باطله در فرخ ‌شهر

خریدار ضایعات کاغذ در فرخ ‌شهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در فرخ ‌شهر

قیمت کاغذ باطله در فرخ ‌شهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فرخ ‌شهر

خریدار پوشال رنگی در فرخ ‌شهر

خریدار مجله باطله در فرخ ‌شهر

خریدار کتاب باطله در فرخ ‌شهر

خریدار روزنامه باطله در فرخ ‌شهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.