خریدار کاغذ باطله در فیض ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در فیض ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در فیض ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در فیض ‌آباد

خریدار پوشال در فیض ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در فیض ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در فیض ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در فیض ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در فیض ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فیض ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در فیض ‌آباد

خریدار مجله باطله در فیض ‌آباد

خریدار کتاب باطله در فیض ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در فیض ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.