خریدار کاغذ باطله در فین

خریدار عمده کاغذ باطله در فین

خریدار دفتر و کتاب در فین

خریدار اسناد و اوراق در فین

خریدار پوشال در فین

خریدار فرم و برگه باطله در فین

خریدار ضایعات کاغذ در فین

آخرین قیمت کاغذ باطله در فین

قیمت کاغذ باطله در فین

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فین

خریدار پوشال رنگی در فین

خریدار مجله باطله در فین

خریدار کتاب باطله در فین

خریدار روزنامه باطله در فین

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.