خریدار کاغذ باطله در فیرورق

خریدار عمده کاغذ باطله در فیرورق

خریدار دفتر و کتاب در فیرورق

خریدار اسناد و اوراق در فیرورق

خریدار پوشال در فیرورق

خریدار فرم و برگه باطله در فیرورق

خریدار ضایعات کاغذ در فیرورق

آخرین قیمت کاغذ باطله در فیرورق

قیمت کاغذ باطله در فیرورق

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فیرورق

خریدار پوشال رنگی در فیرورق

خریدار مجله باطله در فیرورق

خریدار کتاب باطله در فیرورق

خریدار روزنامه باطله در فیرورق

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.