خریدار کاغذ باطله در فومن

خریدار عمده کاغذ باطله در فومن

خریدار دفتر و کتاب در فومن

خریدار اسناد و اوراق در فومن

خریدار پوشال در فومن

خریدار فرم و برگه باطله در فومن

خریدار ضایعات کاغذ در فومن

آخرین قیمت کاغذ باطله در فومن

قیمت کاغذ باطله در فومن

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فومن

خریدار پوشال رنگی در فومن

خریدار مجله باطله در فومن

خریدار کتاب باطله در فومن

خریدار روزنامه باطله در فومن

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.