خریدار کاغذ باطله در گالیکش

خریدار عمده کاغذ باطله در گالیکش

خریدار دفتر و کتاب در گالیکش

خریدار اسناد و اوراق در گالیکش

خریدار پوشال در گالیکش

خریدار فرم و برگه باطله در گالیکش

خریدار ضایعات کاغذ در گالیکش

آخرین قیمت کاغذ باطله در گالیکش

قیمت کاغذ باطله در گالیکش

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گالیکش

خریدار پوشال رنگی در گالیکش

خریدار مجله باطله در گالیکش

خریدار کتاب باطله در گالیکش

خریدار روزنامه باطله در گالیکش

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.