خریدار کاغذ باطله در گناوه

خریدار عمده کاغذ باطله در گناوه

خریدار دفتر و کتاب در گناوه

خریدار اسناد و اوراق در گناوه

خریدار پوشال در گناوه

خریدار فرم و برگه باطله در گناوه

خریدار ضایعات کاغذ در گناوه

آخرین قیمت کاغذ باطله در گناوه

قیمت کاغذ باطله در گناوه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گناوه

خریدار پوشال رنگی در گناوه

خریدار مجله باطله در گناوه

خریدار کتاب باطله در گناوه

خریدار روزنامه باطله در گناوه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.