خریدار کاغذ باطله در غرق ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در غرق ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در غرق ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در غرق ‌آباد

خریدار پوشال در غرق ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در غرق ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در غرق ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در غرق ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در غرق ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در غرق ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در غرق ‌آباد

خریدار مجله باطله در غرق ‌آباد

خریدار کتاب باطله در غرق ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در غرق ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.