خریدار کاغذ باطله در گیان

خریدار عمده کاغذ باطله در گیان

خریدار دفتر و کتاب در گیان

خریدار اسناد و اوراق در گیان

خریدار پوشال در گیان

خریدار فرم و برگه باطله در گیان

خریدار ضایعات کاغذ در گیان

آخرین قیمت کاغذ باطله در گیان

قیمت کاغذ باطله در گیان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گیان

خریدار پوشال رنگی در گیان

خریدار مجله باطله در گیان

خریدار کتاب باطله در گیان

خریدار روزنامه باطله در گیان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.