خریدار کاغذ باطله در گوهران

خریدار عمده کاغذ باطله در گوهران

خریدار دفتر و کتاب در گوهران

خریدار اسناد و اوراق در گوهران

خریدار پوشال در گوهران

خریدار فرم و برگه باطله در گوهران

خریدار ضایعات کاغذ در گوهران

آخرین قیمت کاغذ باطله در گوهران

قیمت کاغذ باطله در گوهران

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گوهران

خریدار پوشال رنگی در گوهران

خریدار مجله باطله در گوهران

خریدار کتاب باطله در گوهران

خریدار روزنامه باطله در گوهران

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.