خریدار کاغذ باطله در گلسار

خریدار عمده کاغذ باطله در گلسار

خریدار دفتر و کتاب در گلسار

خریدار اسناد و اوراق در گلسار

خریدار پوشال در گلسار

خریدار فرم و برگه باطله در گلسار

خریدار ضایعات کاغذ در گلسار

آخرین قیمت کاغذ باطله در گلسار

قیمت کاغذ باطله در گلسار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گلسار

خریدار پوشال رنگی در گلسار

خریدار مجله باطله در گلسار

خریدار کتاب باطله در گلسار

خریدار روزنامه باطله در گلسار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.