خریدار کاغذ باطله در گتوند

خریدار عمده کاغذ باطله در گتوند

خریدار دفتر و کتاب در گتوند

خریدار اسناد و اوراق در گتوند

خریدار پوشال در گتوند

خریدار فرم و برگه باطله در گتوند

خریدار ضایعات کاغذ در گتوند

آخرین قیمت کاغذ باطله در گتوند

قیمت کاغذ باطله در گتوند

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گتوند

خریدار پوشال رنگی در گتوند

خریدار مجله باطله در گتوند

خریدار کتاب باطله در گتوند

خریدار روزنامه باطله در گتوند

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.