خریدار کاغذ باطله در هفت ‌چشمه

خریدار عمده کاغذ باطله در هفت ‌چشمه

خریدار دفتر و کتاب در هفت ‌چشمه

خریدار اسناد و اوراق در هفت ‌چشمه

خریدار پوشال در هفت ‌چشمه

خریدار فرم و برگه باطله در هفت ‌چشمه

خریدار ضایعات کاغذ در هفت ‌چشمه

آخرین قیمت کاغذ باطله در هفت ‌چشمه

قیمت کاغذ باطله در هفت ‌چشمه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در هفت ‌چشمه

خریدار پوشال رنگی در هفت ‌چشمه

خریدار مجله باطله در هفت ‌چشمه

خریدار کتاب باطله در هفت ‌چشمه

خریدار روزنامه باطله در هفت ‌چشمه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.