خریدار کاغذ باطله در هفتگل

خریدار عمده کاغذ باطله در هفتگل

خریدار دفتر و کتاب در هفتگل

خریدار اسناد و اوراق در هفتگل

خریدار پوشال در هفتگل

خریدار فرم و برگه باطله در هفتگل

خریدار ضایعات کاغذ در هفتگل

آخرین قیمت کاغذ باطله در هفتگل

قیمت کاغذ باطله در هفتگل

خریدار کاغذ باطله کیلویی در هفتگل

خریدار پوشال رنگی در هفتگل

خریدار مجله باطله در هفتگل

خریدار کتاب باطله در هفتگل

خریدار روزنامه باطله در هفتگل

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.