خریدار کاغذ باطله در هشتگرد

خریدار عمده کاغذ باطله در هشتگرد

خریدار دفتر و کتاب در هشتگرد

خریدار اسناد و اوراق در هشتگرد

خریدار پوشال در هشتگرد

خریدار فرم و برگه باطله در هشتگرد

خریدار ضایعات کاغذ در هشتگرد

آخرین قیمت کاغذ باطله در هشتگرد

قیمت کاغذ باطله در هشتگرد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در هشتگرد

خریدار پوشال رنگی در هشتگرد

خریدار مجله باطله در هشتگرد

خریدار کتاب باطله در هشتگرد

خریدار روزنامه باطله در هشتگرد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.