خریدار کاغذ باطله در هرات

خریدار عمده کاغذ باطله در هرات

خریدار دفتر و کتاب در هرات

خریدار اسناد و اوراق در هرات

خریدار پوشال در هرات

خریدار فرم و برگه باطله در هرات

خریدار ضایعات کاغذ در هرات

آخرین قیمت کاغذ باطله در هرات

قیمت کاغذ باطله در هرات

خریدار کاغذ باطله کیلویی در هرات

خریدار پوشال رنگی در هرات

خریدار مجله باطله در هرات

خریدار کتاب باطله در هرات

خریدار روزنامه باطله در هرات

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.