خریدار کاغذ باطله در هرمز

خریدار عمده کاغذ باطله در هرمز

خریدار دفتر و کتاب در هرمز

خریدار اسناد و اوراق در هرمز

خریدار پوشال در هرمز

خریدار فرم و برگه باطله در هرمز

خریدار ضایعات کاغذ در هرمز

آخرین قیمت کاغذ باطله در هرمز

قیمت کاغذ باطله در هرمز

خریدار کاغذ باطله کیلویی در هرمز

خریدار پوشال رنگی در هرمز

خریدار مجله باطله در هرمز

خریدار کتاب باطله در هرمز

خریدار روزنامه باطله در هرمز

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.