خریدار کاغذ باطله در ایذه

خریدار عمده کاغذ باطله در ایذه

خریدار دفتر و کتاب در ایذه

خریدار اسناد و اوراق در ایذه

خریدار پوشال در ایذه

خریدار فرم و برگه باطله در ایذه

خریدار ضایعات کاغذ در ایذه

آخرین قیمت کاغذ باطله در ایذه

قیمت کاغذ باطله در ایذه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ایذه

خریدار پوشال رنگی در ایذه

خریدار مجله باطله در ایذه

خریدار کتاب باطله در ایذه

خریدار روزنامه باطله در ایذه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.